Currently browsing

Page 2

0e0e83a31054e8919990f9e9c3a6da47_XL

KAKO RAZMIŠLJATI POZITIVNO?

Kako da izbegnemo misli koje nas čine depresivnim? Prvo, razvijte naviku da mislite o dobrim stvarima – interesantnim stvarima: ličnom uspehu, dostignućima, …